20 Ocak 2011 Perşembe

İllüzyonlar yüzyılı–siber ayaklanma–şeylerin yer değiştirmesi / The Century of illusions-cyber riot -displacement of things

Yaklaşık bir aydır Tunus’ta devam eden ayaklanmalar, 17 Aralık'ta üniversite mezunu olmasına rağmen işsizlik nedeniyle seyyar satıcılık yapan 26 yaşındaki Muhammed Buazizi'nin sebze tezgâhının elinden alınmasını protesto için kendisi yakarak hayatını kaybetmesinden bu yana; protesto gösterilerinde tepe noktasına ulaştı. “Demir yumruk” lakaplı diktatör eskisi Bin Ali'nin vermek zorunda kaldığı tavizleri ve ardından ülkeden kaçmasına rağmen ayaklanmalar durmak bilmiyor. Şimdi ise ateş Fas ve Ürdün’e sıçradı.

Doğan iktidar karmaşası, ölen protestocu sayısının 80 e çıkması, polis ve ordunun gücünü arttırması, cezaevlerinden firar ve yangınların, yağmaların, sokak eylemlerinin artması isyanın şimdilik devam edeceğinin göstergelerinden.

Bir askeri darbe sonrası uzun süreli baskı ile yönetilen Tunus halkının bazı basın kaynaklarına göre örgütlenme biçimi, kendiliğinden sokak hareketine taşan Facebook ve Twitter gibi sosyal internet ağları üzerinden bir siber örgütlenme modeli.

Küresel kapitalizme karşı küresel isyanlar yüzyılının başında öngörülebilir ki elektronik ortam, bilgi ve bilişim teknolojisi devlet iktidarının önemli bir parçası haline gelmeye başladıkça ve güce dönüştükçe, isyanın sivil örgütlenmesinin bir alanının da aynı teknolojinin kullanımı üzerinden sosyal ağlarla yürümesi, net’tin özgürleşmeci kullanımları sürecin doğal bir sonucudur.


Sanal iktidarların gerçek iktidarların yerini alması, gerçek ya da hakikate ait perspektiflerimizi ortadan kaldırmıştır. Başka bir uzamdan yönetilmeyi tersine çevirdiğimizde o aynı başka uzamdan ayaklanma mümkün kılınabilmektedir. Ve Tunus’ta iktidarın sert gerçekliği ortadan kalktığında elimizde geç kalmış liberal ve sosyal ekonomik politikalarla yeni sisteme uyum sağlamış sibersistemler tarafından yönetilen ayaklanmadan caydırılmış yeniden simüle edilmiş hipergerçek haritalarda yaşayanlar kalacaktır.


Tunus ve çevresindeki ayaklanma batı merkezli modernizmin acı faturasının bakiyesidir. 20. yüzyılda özneleşmesine izin verilmeyen haklar, şimdi postmodern dönemde 20. yüzyılın isyancı ruhunu geri çağırarak ayağa kalkıyorlar. Bu isyan dalgası, 21. yüzyılın dipten gelen dalgasından bağımsız, son 300 yılın iflas etmiş politikalarına karşı bir artçı saldırı kabul edilmelidir. Ama bu günde tüm akışkanlığı ile bu isyanlara sızmıştır, isyancıların teknoloji kullanımından bir protesto olarak intihar eylemlerine dek.


Buazizi’nin intihar eylemi akla, geçtiğimiz ay İMF konulu görüşmeler esnasında Romanya meclis binasındaki intihar eylemini, geçtiğimiz Şubat ayında Teksas’ta vergi dairesine intihar dalışı yapan Joseph Stack, yaşamı protesto edip canına kıyan Dicle hoca. Geçtiğimiz yüzyıl başında bazı nihilist eylemcilerin ve Dadacıların ard arda intihar etmelerini hatırlatıyor. Kuşkusuz bireysel yıkım’ın en çıplak ifadesi olan intihar ve onu besleyen nihilizm gelişecek ruhsal direnişle, kendini tahripten toplumu tahrip etmeye evirilecektir. .

Bu isyanlar bölgedeki ülkelerde kısmı demokrasi, daha liberal bir hayat algısı ve küresel sisteme daha doğal bir uyum ile neticelenir.

21. yüzyıl ise sislerle kaplı bir köşede kendi ayaklanmacılarını bekliyor.


Ve gerçekliğin sınırları sonsuza çekildiğinde, henüz sisli bir bulutun ardında olan geleceğin ayaklanmacıları gerçeküstünün derinliklerinden lanetlenmiş evrene düşlerini aktarmaya devam ediyor olacaktır.


Sürrealist Eylem Türkiye

17.01.2010

................................
The Century of illusions-cyber riot -displacement of things


The riots in Tunisia ongoing for about one month reached at their peak when Muhammet Buazizi (26) burned himself to protest his stall to be taken away from him. Buazzi was a university graduate but he earned his living as a seller on the street. Although the worn-out so called "Iron fist" dictator Bin Ali was forced to give concessions and then escaped from country,the riots do not stop.Now, the fire spreads to Morocco and Jordan.


Confusion arising from the ruling,the number of deceased of protestors come to 80,increasing the power of police and the army ,increasing in street actions ,fires,plunder and escaped from prisons ,are the indicators of insurgency, will continue.

According to some sources of press,spontaneous movement of the overflowing street networks like Facebook and Twitter over the internet in a cyber-organizing model of social is a form of organization of Tunisian people governed by long-term pressure after a military coup.


At the begining of that century,global revolts against the global capitalism can be predicted,that the electronic media, information and information technology starting to become an important part of state power and transformed into power, a revolt of civil organization of social networks through the use of putting in the same area of technology,the liberation of using of net are the naturel consequences of the proces.


Virtual powers to replace the real powers eliminated our true or actual perspectives.When we reserve to be governed by other space,also it can be done possible the uprising from the same other space.And,when the harsh reality of power in Tunisia has been eliminated ,finally,the one who have been adapted to the new system with lately liberal and social economic policies,and who have been desisted from the uprising by led by cyber systems,and who have been living in re-simulated hyper real maps will remain .Uprising in Tunisia and countries around it is what remains there from the west centered modernism. In 20th century people who were not allowed to become subject , now in the post modern period, stand up and call back the revolting spirit of the 20th century.The wave of rebbellion,independent from the bottom of 21 th century, must be accepted as a rearguard attack against bankrupted policies of the last 300 years. But today, it crept with all the fluidity of these uprisings, till the acts of suicide using by the rebels as a protest.


Buazizi`s suicide action brings the mind those suicide actions which occured in short intervals. Last month during the meeting for IMF at the parliament building in Romania he attempted a suicide jump from Parliament Balcony. Joseph Stack committed a suicide with his plane diving into an office building. Dicle Koğacıoğlu, a young professor at university killed herself to protest life.Undoubtedly the suicide , the most naked expression of individual destruction and nihilism which is feeding it will improve with spiritual resistance and will turn into the destruction of the society from the destruction of the individual.


These riots will result in partial democracy, a more liberal perception of life and a more natural adaptation to the global system in these countries.

Standing in a foggy corner, the 21th centruy is waiting for its own rebels.

And when the boundaries of reality are taken to infinity, the rebels of the future behind the misty clouds will be continuing to convey their dreams from the depths of the surrealists to the damned universe.

Surrealist Action Türkiye

17.01.2010

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder